ÄLYSÄHKÖ

Älykkäästi sähköistyvä Satakunta
Energia, Kaupunkisuunnitteluprosessit, Kuluttajat

CANEMURE complementary
Satakunta

Toteuttajat
Satakunnan ammattikorkeakoulu

1.1.2019 - 31.12.2021

Rahoitus
Euroopan aluekehitysrahasto, Satakuntaliitto
Budjetti
386 188,00 €
Linkit
Hankesivu (Samk)

Hankkeessa tarkastellaan hajautetun energiayhteisön perustamista ja siihen tarvittavien järjestelyiden toteuttamista. Energia-alan yrityksille, pienenergiantuottajille, energian kuluttajille ja
kunnille tarjotaan uutta näkökulmaa sähkön tuotantoon, kulutukseen ja siihen liittyvään palvelutoimintaan.


Älykkäästi sähköistyvä Satakunta –hankkeen tavoitteena on vastata työ- ja elinkeinoministeriön älyverkkotyöryhmän visioimiin haasteisiin.  Hankkeessa tarkastellaan hajautetun energiayhteisön perustamista ja siihen tarvittavien järjestelyiden toteuttamista.

Hankkeessa luodaan kolme skenaarioita, joissa hajautettu energiayhteisö sijoittuu eri puolille Satakuntaa. Hankkeessa tarkastellaan myös asiakkaan ja myyjän rajapintaa sekä kehitetään aggregaattoritoimintoja Satakuntaan. Älykkäästi sähköistyvä Satakunta -hanke tarjoaa energia-alan yrityksille, pienenergiantuottajille, energian kuluttajille ja kunnille uuden näkökulman sähkön tuotantoon, kulutukseen ja siihen liittyvään palvelutoimintaan.


Vaikuttavuus

Hankkeen tavoitteiden toteutuessa haja-asutusaleen palvelut paranevat, syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia, tuetaan sähköisen liikenteen kasvua sekä edetään kohti hiilineutraalimpaa Satakuntaa.