Kiemura

Kiemura: Mikro- ja kierrätysmuovien kiertotalousratkaisut
Kiertotalous

Päijät-Häme

Toteuttajat
Lahden ammattikorkeakoulu, Muovipoli Oy ja Helsingin yliopisto

1.9.2018 - 31.12.2020

Rahoitus
EAKR 2014-2020
Linkit
Kiemura

Kiemuran päätavoitteena on tehostaa muovien materiaalikierrätystä sekä vastata mikromuovien analytiikkaan ja tunnistamiseen liittyviin kysymyksiin.


Projektissa rakennetaan muovien pesu- ja kierrätyslinjasto, minkä avulla testataan etenkin tällä hetkellä polttoon menevien muovien materiaalikierrätystä. Mikromuovien osalta kehitetään analyysimenetelmä mikromuovien tunnistamiseen kiinteistä jakeista, kuten kompostista ja kierrätyslannoitteista.