Liikkumisen vähähiiliset ratkaisut ja palvelut Hyvinkäällä

Hyvinkään kaupunki: Liikkumisen vähähiiliset ratkaisut ja palvelut Hyvinkäällä
Liikkuminen

Uusimaa
Hyvinkää

Toteuttajat
Hyvinkään kaupunki, yhteistyössä myös paikallisia yrityksiä

11/2018 - 12/2023

Neljän osatehtävän hankkeessa kehitetään hiilineutraalia kaupunkisuunnittelua ja vähähiilistä liikkumista. Tavoitteena on lisätä kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikenteen käyttöä, kasvattaa Hyvinkään asukkaiden omistamien sähköautojen määrää ja vähentää joukkoliikenteen hiilidioksipäästöjä.


Hyvinkään kaupungin osahankkeessa on neljä osatehtävää, joissa keskitytään kehittämään vähähiilistä liikkumista sekä hiilineutraalia kaupunkisuunnittelua. Tavoitteena on lisätä kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikenteen käyttöä sekä kasvattaa Hyvinkään asukkaiden omistamien sähköautojen määrää. Hyvinkään joukkoliikenteen hiilidioksidipäästöjen odotetaan vähenevän nykyisestä 25 % vuoteen 2025 mennessä ja 50 % vuoteen 2030 mennessä.

Kestävän liikkumisen edistäminen

Osahankkeessa edistetään kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikenteen käyttöä Hyvinkään alueella. Osatehtävän tarkoituksena on saada kuntalaiset, yritykset ja muut toimijat mukaan yhteiseen luomisprosessiin.

Hyvinkäällä järjestettiin kestävän liikkumisen avoin kilpailu, Hackathon vuonna 2017. Osallistujien haasteena oli kehittää palvelu tai konsepti, jonka avulla Hyvinkään kaupungissa kestävä liikkuminen kehittyy olemassa olevien tavoitteiden mukaisesti. Voittajaksi valittiin Säästöpäästö-mobiilisovellus, jonka tavoitteena on motivoida ihmisiä liikkumaan pyörällä. Canemure-hankkeessa viedään ideoita eteenpäin käytännön tasolle. Osahankkeessa järjestetään mahdollisesti uusi Hackathon -tapahtuma.

Yhteiskäyttöpyörät

Osahankkeessa tavoitteena on luoda Hyvinkäälle kuntalaisille ja Hyvinkäällä työskenteleville avoin yhteiskäyttöpyöräjärjestelmä.

Aiemmin Hyvinkään kaupunki on käynnistänyt yhteistyön paikallisten yritysten kanssa. Ensimmäinen yhteiskäyttöpyörien pilotti toteutettiin Konecranesin kanssa syksyllä 2018 ja seuraava pilotointi toteutetaan yhteistyössä Hyvinkään sairaalan ja Keusoten kanssa kesän 2019 aikana. Osahankkeessa etsitään uusia kiinnostuneita yrityksiä ja näin pyritään laajentamaan kokeiluja ja pyörien käyttöönottoa Hyvinkäällä. Sähköpyörät sekä muut erikoispyörät voivat sisältyä kokeiluihin tapauskohtaisesti.

Hiilineutraalia kaupunkisuunnittelua

Osahankkeessa arvioidaan asuinalueiden sijoittumista vähäpäästöisen liikkumisen näkökulmasta.

Osatehtävässä tutkitaan muun muassa kestävän liikkumisen edistämisen tapoja erilaisilla alueilla sekä aluetehokkuuden, hiilinielujen ja ekosysteemipalveluiden merkitystä. Lisäksi keskitytään alueelle sijoittuvien asumista palvelevien toimintojen merkitykseen liikkumisen tarpeen vähentämisessä ja erilaisiin energian tuotantotapoihin. Huomioon otetaan myös rakentamisen erityiset määräykset sekä rakentamisen ja käytön aikainen vähähiilisyys.

Osatehtävän tuloksena laaditaan kuvaus siitä, miten asemakaavaprosessissa vaikutetaan hiilineutraaliuteen ja määritellään siihen liittyvät toiminnalliset selvitykset ja tavoitteet. Vertailukohteina ovat Nummenmäen alue ydinkeskustan ulkopuolella (kartalla alue 1), Hangonsilta, keskustan asemanseutu (kartalla 2) sekä Palopuron lähelle tuleva uusi pääradan asemapaikka (kartalla 3).

Hyvinkää asuinalueen suunnittelu

Hiilineutraalisuus joukkoliikenteessä

Osahankkeessa tuodaan joukkoliikenteen järjestämiseen vahvasti mukaan ilmastonäkökulma. Hyvinkään paikallisliikenteen voimassa oleva käyttöoikeussopimus päättyy vuoden 2020 lopussa. Uuden sopimuksen laadinnassa tarkastellaan joukkoliikenteen järjestämistä vähähiilisyyden näkökulmasta ja tunnistetaan konkreettisia toimia asian edistämiseksi.


  • Etsitään uusia kiinnostuneita yrityksiä
  • Laaditaan kuvaus siitä, miten asemakaavaprosessissa vaikutetaan hiilineutraaliuteen ja määritellään siihen liittyvät toiminnalliset selvitykset ja tavoitteet
  • Luodaan yhteiskäyttöpyöräjärjestelmä Hyvinkään kuntalaisille ja Hyvinkäällä työskenteleville

© Hyvinkään kaupunki
Vaikuttavuus

Hiilidioksidipäästöt vähenevät nykyisestä tasosta 25% vuoteen 2025 mennessä ja 50% vuoteen 2030 mennessä.