ARVO-TUHKA

ARVO-TUHKA - Tuhkan maarakentamisen uudet arvoketjut
Kiertotalous

Päijät-Häme

Toteuttajat
Lahden ammattikorkeakoulu ja Tapio Oy

1.6.2018 - 31.10.2020

Rahoitus
Maaseuturahasto 2014-2020
Linkit
Arvo-tuhka

ARVO-TUHKA–hanke tuottaa tietoa ja osaamista uuden lainsäädännön mukaisista mahdollisuuksista hyödyntää tuhkaa maarakennustoiminnassa ja edistää tähän liittyvää yhteistyötä, vähähiilistä toimintatapaa ja liiketoimintamahdollisuuksia Päijät-Hämeessä.


Hankkeen toimenpiteinä järjestetään mm. työpajoja, joissa välitetään tietoa uuden lainsäädännön mahdollisuuksista hyödyntää tuhkaa maarakentamisessa. Lisäksi kartoitetaan Päijät-Hämeen alueen tuhkan hyödyntämisen arvoketjujen toimijat ja pilotoidaan konkreettisesti uusia tuhkan maarakenteita maaseudun metsä- ja yksityisteissä sekä kuntien tierakenteissa, joissa järjestetään myös demonstraatiotilaisuuksia. Hankkeessa kehitetään teknillis-taloudellisesti kannattavia arvoketjua uusien tuhkarakenteiden toteuttamiseen ja arvioidaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.