BIOREGIO

BIOREGIO - Regional circular economy models and best available technologies for biological streams
Energia, Ruokajärjestelmät, Kiertotalous

Kansainvälinen

Toteuttajat
Lahden ammattikorkeakoulu, Päijät-Hämeen liitto

1.1.2017 - 31.12.2021

Rahoitus
Interreg Europe
Linkit
BIOREGIO

BIOREGIO -hanke edistää biokiertotaloutta kuudessa EU-maassa. Hankkeessa jaetaan osaamista hyvistä alueellisista toteutus- ja yhteistyömalleista ja teknologioista. Lisääntyneen osaamisen kautta kehitetään alueiden strategioita ja edelleen rahoitusohjelmia tukemaan biokiertotaloutta jatkossa.


Kansainvälisinä partnereina hankkeessa ovat mukana: Castilla-La Mancha Deputy Regional Ministry of Environment, Aristotle University of Thessaloniki, Region of Central Macedonia, Association of the Chambers of Agriculture of the Atlantic Area in France, Slovak University of Agriculture in Nitra ja Romanian National Research and Development Institute for Chemistry and Petrochemistry.