BioKaMa

Biokaasua ja biometaania maatiloilta
Energia, Liikkuminen, Maatalous, Kiertotalous

CANEMURE complementary
Pohjois-Pohjanmaa

Toteuttajat
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, Koulutuskuntayhtymä OSAO, Centria-ammattikorkeakoulu Oy

1.1.2020 - 31.12.2022

Rahoitus
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto
Budjetti
486 795,84 €
Linkit
Hankesivut (Oamk)

BioKaMa-hankkeen tavoitteena on edistää biokaasun tuotantoa, jalostusmahdollisuuksia ja käyttöä Pohjois-Pohjanmaalla.


BioKaMa-hankkeen tavoitteena on edistää biokaasun tuotantoa, jalostusmahdollisuuksia ja käyttöä Pohjois-Pohjanmaalla. Hankkeessa etsitään biokaasun yhteistuotannosta kiinnostuneita maatilaryhmiä tai yksittäisiä biokaasutuotantoa suunnittelevia tiloja ja heitä autetaan edistämään suunnitelmiaan. Haluamme löytää ja tuoda esiin uusia maatilamittakaavaan soveltuvia biokaasun puhdistus-, jalostus- ja käyttötekniikoita. Päivitämme myös maatilojen tietoutta biokaasuasioista.

Hankkeen toiminta-alueena on koko Pohjois-Pohjanmaa. Kohderyhmäämme ovat pohjoispohjalaiset maatilat ja niiden yrittäjät, jotka ovat kiinnostuneita biokaasun tuotannosta, jalostamisesta tai käytöstä ja ovat motivoituneita osallistumaan hankkeeseen. Hankkeesta hyötyvät Pohjois-Pohjanmaan maaseutuyrittäjät, yrittäjien kanssa työskentelevät organisaatiot ja alueen kunnat.


Hankkeen aikana järjestetään useita biokaasuun liittyviä seminaareja ja muita tilaisuuksia koko maakunnan alueella. Tuotetaan julkaisuja, selvityksiä ja raportteja biokaasun tuotannon ja käyttömahdollisuuksien edistämisestä: konvertoinnista, uusista biokaasun puhdistus- ja paineistustekniikoista sekä biokaasun tuotannon erilaisista liiketoiminnan muodoista.

Hanke toteutetaan kuudessa osiossa:

  1. Biokaasun tuotannosta kiinnostuneet maatilat kootaan toteutusryhmiin.
  2. Toteuttamisarviot ja -kanavat ryhmien biokaasutuotannon suunnitelmista.
  3. Maatilojen biometaanin tuotantomahdollisuuksien edistäminen Pohjois-Pohjanmaalla.
  4. Biokaasun käyttömahdollisuuksien laajentaminen maatiloilla; traktoreiden ja työkoneiden konvertointimahdollisuudet ja kaasun energiakäytön edistäminen.
  5. Tiedotus
  6. Hankehallinto