KIIHDYTTÄMÖ

Julkisten hankintojen vähähiilisyys- ja kiertotalouskiihdyttämö
Liikkuminen, Rakennukset, Ruokajärjestelmät, Kiertotalous

CANEMURE complementary
Valtakunnallinen
Iisalmi, Jyväskylä, Kuopio, Pori, Turku, Uusikaupunki, Vaasa, Ylivieska

Toteuttajat
Suomen ympäristökeskus SYKE
Inspira Oy, KL-Kuntahankinnat, Kestävien ja innovatiivisten hankintojen osaamiskeskus KEINO

2018 - elokuu 2019

Rahoitus
Sitra
Linkit
Hankesivut (SYKE) Kiihdyttämön hankkeet (materiaalitkiertoon.fi)

Kiihdyttämö -hanke liittää vähähiilisyden ja kiertotalouden tavoitteet julkisiin hankintoihin ja arvioi niiden elinkaarenaikaisia hyötyjä hankintojen suunnitteluvaiheessa.


Hankkeessa etsitään kuntien hankintatarpeita ja tulevia hankintoja, joihin voi sisältyä vähähiilisyyden ja kiertotalouden mahdollisuus. Tavoitteena on löytää sitoutuneita hankkijoita, jotka lähtevät viemään näitä tavoitteita konkreettisiin hankintoihin.


Kärkiteemoina ovat rakentaminen, liikenne ja kuljetukset, sekä julkiset ruokapalvelut. Asiantuntijatyöryhmä arvioi kohteiden kustannus- ja ympäristöhyötyjä, kokoaa jatkotoimenpide-ehdotukset ja vauhdittaa kilpailutuksen valmistelua sparraustyöpajoissa ja markkinavuoropuhelun keinoin. Hankkeessa myös luotsataan kansallisesti merkittävän kokoluokan yhteishankintoja, sekä tehdään vähähiilisten ja kiertotaloushankintojen rahoitusinstrumentteja hankkijoille tutuiksi. Työ tähtää hyvien käytäntöjen levittämiseen kokeiluasteelta pysyviksi toimintatavoiksi. Hankkeen esimerkit ja kokemukset viestitään siten, että ne palvelevat laajaa hankkijajoukkoa.


Vaikuttavuus

Hankkeessa on valittu kymmenen vähähiilistä kiertotaloushankintaa kiihdyttämöön kevään 2018 aikana:

Näiden hankintojen sparraukset ovat alkaneet ja jatkuvat kevääseen 2019. Hanke kestää elokuulle 2019.