KAISU – Kuntien ilmastoratkaisut

Kuntien illmastoratkaisut -ohjelma: Keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman edistämishankkeet
Energia, Liikkuminen, Rakennukset, Kaupunkisuunnitteluprosessit, Ruokajärjestelmät, Maatalous, Metsätalous, Kiertotalous, Kuluttajat, Muu

CANEMURE complementary
Valtakunnallinen

Toteuttajat
Ympäristöministeriö

2018 - 2020

Rahoitus
Ympäristöministeriö
Budjetti
1 000 000 € per vuosi
(yht. 4 M€)
Linkit
Kuntien rahoitushaku (käynnissä 15.4.2019 asti; ym.fi) Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma (ym.fi)

Ympäristöministeriön kolmivuotinen Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma vauhdittaa paikallista ja alueellista ilmastotyötä. Tavoitteena on vähentää kuntien ja alueiden sekä niiden sidosryhmien kasvihuonekaasupäästöjä mahdollisimman paljon, nopeasti, kustannustehokkaasti ja hyväksyttävästi.


Yhteistyö ja verkostoituminen kannattavat

Kunta voi suoraan vaikuttaa vain rajallisesti oman alueensa kasvihuonekaasupäästöjen määrään, mutta yhteistyöllä elinkeinoelämän, järjestöjen, asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa kunta voi saada paljon aikaan.

Monet kunnat tekevät tavoitteellista ja vaikuttavaa ilmastotyötä. Kuntien kannattaa verkostoitua ja tehdä yhteistyötä myös lähikuntien kanssa seudullisella ja maakunnallisella tasolla. Lisäksi kuntien ilmastotyö voi saada lisävauhtia erilaisista ilmastoverkostoista, joista monet kurottautuvat jopa yli Suomen rajojen.

Parhaimmillaan paikallinen, alueellinen ja valtakunnallinen ilmastotyö on laajan ja monimuotoisen konsortion tavoitteellista ja kunnianhimoista yhteistoimintaa.


Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma rahoittaa vuoden 2019 alussa neljää hanketta:

  • Alueellisten päästölaskentojen kehittäminen – SYKE:n 2-vuotinen hanke päästölaskentojen yhtenäisyyden, luotettavuuden, vertailukelpoisuuden, jatkuvuuden, kannustavuuden ja oikeudenmukaisuuden parantamiseksi.
  • Kaupunkien ilmastotoimenpiteiden vaikutusarviotyökalu (KILTOVA) – Syken ja kuutoskaupunkien esiselvitys kuntien ilmastotoimien vaikutusarviotyökalun laatimisesta.
  • Maakunnan ilmastotyön vauhdittaminen – aluehallinnon tiekartta – Pirkanmaan ELY-keskuksen kaksivuotinen hanke ilmastoasioiden systemaattiseksi sisällyttämiseksi alueellisen tason viranomaistyöhön.
  • Ilmastodieetti.fi-laskurin teknisen toteutuksen uusiminen ja keinolaskennan lisääminen – SYKE:n hanke kuluttajan hiilijalanjälkilaskurin päivittämiseksi.

 


Vaikuttavuus

Miten hankkeita rahoitetaan v. 2019-2020?