ELLE

Energiaan liittyvän liiketoiminnan edistäminen Varsinais-Suomessa
Energia, Rakennukset

CANEMURE complementary
Varsinais-Suomi
Ainakin Kemiönsaari, Lieto, Loimaa, Salo, Somero ja Uusikaupunki

Toteuttajat
Valonia, Varsinais-Suomen Liitto

1.9.2017 - 28.2.2020

Rahoitus
Suomen rakennerahasto-ohjelma, Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 (Vipuvoimaa EU:lta)
Budjetti
Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 108 128
Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 36 317
Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 161 384
Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 54 204
Linkit
Hankesivut (Valonia.fi) Hankkeen suunnitelman laaja kuvaus (Eura2014.fi)

ELLE-hankkeessa edistetään innovatiivisia energiaratkaisuja tarjoavien yritysten liiketoiminta- ja pilotointimahdollisuuksia Varsinais-Suomessa. Kehittämiskohteena ovat kuntien kiinteistöt.


Varsinais-Suomen ilmasto- ja energiastrategian tavoitteena on, että energiankäytöstä 40 % tuotetaan uusiutuvilla vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteesta ollaan vielä jäljessä, sillä vuoden 2010 energiataseen mukaan uusiutuvien osuus oli 16 %. Energiatehokkuuden vaatimukset kiristyvät myös valtioneuvoston energia- ja ilmastostrategian myötä.

Hankkeessa kehitetään toimintamalli, joka perustuu kuntien kiinteistöjen peruskartoitukseen, avoimeen dataan sekä kuntien ja yritysten väliseen tehostettuun markkinavuoropuheluun. Samalla lisätään energiatehokkuutta sekä uusiutuvan energian osuutta varsinaissuomalaisissa kunnissa.

Kohderyhmänä ovat energiaan ja kuntien kiinteistöihin palveluita ja ratkaisuja tarjoavat pk-yritykset. Tärkeänä kohderyhmänä ovat yhteistyökunnat, joihin suunnitellut energiatoimenpiteet suuntautuvat.


06/2018: ”Hankekuntien kiinteistöihin on tehty kevennettyjä energiakatselmointeja 18 kohteeseen ja listaus kuntakiinteistöjen energiateknisistä ominaisuuksista sisältää jo 126 kiinteistön tietoja.”

Hankkeessa on koottu osallistuvien kuntien kiinteistöjen perustietoja. Taulukkomuotoon kootut tiedot sisältävät muun muassa rakennusten mitat, vuosikulutukset, lämmitysmuodot sekä tunnistetut tulevaisuuden korjaustarpeet. Perustiedot on avattu Lounaistiedon avoimeen rajapintaan. Ne ovat kaikkien nähtävissä ja myös yritysten hyödynnettävissä. Rajapinnan kautta yrityksille avautuu kiinteistöihin liittyvä liiketoimintapotentiaali. Toivon mukaan avoin data helpottaa jatkossa kuntien hankintoja ja myös pienempien, uusiutuvan energian ratkaisuja tarjoavien yritysten mahdollisuuksia päästä mukaan kilpailutuksiin.


Vaikuttavuus

Energiakatselmointien perusteella kuntien kohteissa on yleisimmin parantamisen varaa ilmanvaihdon lämmöntalteenotossa. Monessa kohteessa lämmöntalteenotto joko puuttuu tai on suorituskyvyltään heikko. Parannukset tässä tuovat huomattavia säästöjä, kun kiinteistön energiankulutus voi pienentyä jopa neljänneksellä. On havaittu myös, että vaikka kiinteistöautomatiikka onkin erinomainen työkalu, ei sen kautta päästä tarpeeksi kattavasti perille kiinteistötekniikan tilanteesta. Esimerkiksi juuri ilmanvaihdon lämmöntalteenoton toimintakyvyltä usein puuttuu seuranta.