Laakso

Uudenmaan kiertotalouslaakso -esiselvitys
Kiertotalous

Uusimaa

Toteuttajat
Green Net Finland, CLIC Innovation, VTT, HSY

6/2021 - 8/2022

Rahoitus
Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määräraha AKKE (UML)
Budjetti
159 000 €
Linkit
https://kiertotalouslaakso.fi/uusimaalaisia-toimijoita-mukana-monenlaisissa-kiertotaloushankkeissa/

Uudenmaan kiertotalouslaakson valmistelun ohella tehtiin selvitys Uudenmaan alueelle kohdistuvista kiertotaloushankkeista.


Esiselvitys Uudenmaan alueelle kohdistuvista kiertotaloushankkeista.


Vaikuttavuus

Yleiskuvan luominen alueen kiertotaloustoimijoista.