Uudenmaan kiertotalouslaakso

Kiertotalous

Uusimaa

Toteuttajat
Uudenmaan liitto, CLIC Innovation

1/2023 - 12/2024

Rahoitus
Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määräraha AKKE (UML)
Budjetti
721 500 €
Linkit
https://uudenmaanliitto.fi/kehittaminen-ja-rahoitus/liiton-hankkeet/kiertotalouslaakso/

Uudenmaan kiertotalouslaakso on kuntien, eri organisaatioiden, yritysten, tutkimuslaitosten ja asiantuntijoiden yhteisö – viemme yhdessä Uuttamaata ja Suomea kohti maailman terävintä kiertotalouden kärkeä.


Uudenmaan kiertotalouslaakso on maakunnallinen aloite, jolla tavoitellaan hallittua siirtymää kiertotalouteen perustuvaan talousmalliin ekosysteemikehittämisen menetelmällä. Tärkeänä osana tekemistä on yhteistyön edistäminen ja kehittäminen kuntien, yritysten, tutkijoiden, kehitysyhtiöiden ja hanketoimijoiden välillä kiertotaloustoiminnan mahdollistamiseksi.

Uudenmaan kiertotalouslaakso toimii kehittämisalustana, joka tarjoaa kokeilualustoja ja pilotointialueita sekä kiihdyttämönä, joka tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia muun muassa materiaalivirtadatan pohjalta ja kytkee niitä yritystoimintaan.

Kiertotalouslaaksoon on valittu temaattiset kokonaisuudet, joihin hanke voi tuottaa eniten ympäristöhyötyjä, liiketoimintaa ja kiertotalouden toimintamalleja esiselvityksessä tehdyn raportin perusteella. Kokonaisuuksia ovat ruoka, rakentaminen, muovien ja tekstiilien yhteishyödyntäminen sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä e-romun kierrot (SER). Teemoissa huomioidaan myös jakamistalous.


Vaikuttavuus

Kiertotalouslaakson tavoitteena kiertotaloustoiminnan vahvistamiseksi on systeemisen muutoksen aikaansaaminen, eli muutos sekä kaikilla toiminnan eri sektoreilla että samanaikaisesti rakenteissa ja toimintakulttuurissa.