VILKKU

Visiona Ilmastonkestävä Uusimaa
Muu

Uusimaa

Toteuttajat
Uudenmaan liitto, Helsingin yliopisto

8/2023 - 6/2026

Rahoitus
EAKR
Budjetti
236 000 €
Linkit
https://uudenmaanliitto.fi/kehittaminen-ja-rahoitus/liiton-hankkeet/vilkku/

VILKKU-hanke vahvistaa Uudenmaan kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen. Tavoitteena on tuottaa Uudenmaan ensimmäinen alueellinen ilmastoriskitarkastelu ja sopeutumissuunnitelma. Hankkeessa tarkastellaan myös ilmastonmuutoksen aiheuttamia riskejä alueen elinkeinoelämän näkökulmasta.


VILKKU-hankkeessa tunnistetaan Uudenmaan keskeiset ilmastoriskit sekä arvioidaan alueellista sopeutumistarvetta ja sopeutumiseen liittyviä vastuita. Pohjana on kansallinen sopeutumissuunnitelma.

Alueelliseen sopeutumissuunnitelmaan kootaan kuntien, maakunnan sekä eri sektoreiden konkreettiset sopeutustoimet. Lisäksi kuntia tuetaan niiden omissa sopeutumistarkasteluissa. Sopeutuminen linkitetään myös osaksi alueellista ennakointi- ja kehittämistyötä.


Vaikuttavuus

Hankkeen ensisijainen tavoite on tuottaa alueellinen sopeutumissuunnitelma, joka avaa laajasti ilmastonmuutoksen suoraan ja välillisesti aiheuttamia riskejä Uudenmaan toimintaympäristölle sekä tunnistaa tarvittavia sopeutumistoimenpiteitä ja eri toimijoiden vastuita niihin liittyen.