Life EconomisE

Vastinetta rahoille: kannattavasti kohti energiatehokasta ja ilmastokelpoista rakennuskantaa.
Energia, Rakennukset

Valtakunnallinen
Suomen kunnat, erityisesti Hinku-verkoston edelläkävijäkunnat

Toteuttajat
Vetäjä: WWF
Suomen ympäristökeskus SYKE
Suomen ympäristöopisto Sykli

Kesäkuu 2017 - Kesäkuu 2020

Rahoitus
EU LIFE Programme
Budjetti
897 407 €
Linkit
https://wwf.fi/economise/

Hankkeen tavoitteena on vähentää Suomen kiinteistökannan päästöjä yhteistyössä rakennusten omistajien, institutionaalisten sijoittajien sekä kaupunkien ja kuntien kanssa.


Rakennuksilla on merkittävä rooli EU:n pyrkimyksissä hillitä kasvihuonekaasupäästöjä. Suomen ilmastopaneelin (2014) mukaan parantamalla nykyisten rakennusten energiatehokkuutta ja vähähiilisillä ratkaisuilla uudisrakennuksissa voidaan energiankulutusta vähentää  21–33 % vuoteen 2050 mennessä. Nykyrakennusten energiakorjaukset ovat tärkeitä, sillä arvioiden mukaan 70 % niistä on olemassa vielä vuonna 2050.

Hankkeen tavoitteet
• Toteuttaa työpajoja ja tapahtumia, jotka kokoavat yhteen
energiatehokkuuden parissa työskentelevät eri tahot sekä
mahdollistavat uudet energiatehokkuuteen liittyvät
projektit ja pilotit.
• Yhteistyö institutionaalisten sijoittajien kanssa, jotta
niiden kiinteistöomistukset muuttuvat vähähiilisemmiksi ja
ilmastokelpoisemmiksi.
• Antaa kaupunkien ja kuntien päättäjille sekä
viranhaltijoille eväitä tehdä rakennuksiin liittyviä
sijoituspäätöksiä siten, että niissä huomioidaan
energiatehokkuuden parhaat ratkaisut ja
elinkaarisuunnittelu.


Tausta ja tavoitteet

WWF tarjoaa:

  • pureutuu uusien ja entistä parempien energiatehokkuuspalveluiden ja -ratkaisujen kehittämiseen ja käyttöönottoon
  • tekee suomalaisten kiinteistösijoittajien kanssa yhteistyötä, joka tähtää sijoitussalkkujen läpivalaisuun ilmastonmuutoksen torjunnan ja siihen sopeutumisen suhteen
  • organisoi energiatehokkaiden ratkaisujen edistäviä tapahtumia yhteistyössä partnereiden kanssa
  • hoitaa viestintätehtäviä ja laatii raportteja
  • vastaa projektin toteutuksesta ja koordinoi hankkeen ja on yhteydessä EASMEen (komissioon)

SYKE tarjoaa:

  • SYKE auttaa kuntia esimerkiksi energiatarkasteluissa, tarjouspyynnöissä, laskelmissa tai tukien hakemisessa. Lisäksi se kartoittaa kunnissa tehtyjä hyviä käytäntöjä ja levittää niitä toisiin kuntiin.
  • Investoinnista kootaan keskeiset tiedot niin sanottuun ratkaisukorttiin, jota on helppo levittää asiasta kiinnostuneille.

Sykli tarjoaa:


Vaikuttavuus