LuoTo

LuoTo – Luoville aloille askelmerkit kestävään tulevaisuuteen
Muu

Uusimaa
ja valtakunnallinen

Toteuttajat
Uudenmaan liitto, Creasus ry, MyStash, Aalto-yliopisto, Taideyliopisto, Sitra ja ympäristöministeriö

8/2022 - 9/2023

Rahoitus
Kuntien ilmasto- ja kiertotaloushankkeet -rahoitus, Sitra, OKM
Budjetti
196 500 €
Linkit
https://uudenmaanliitto.fi/kehittaminen-ja-rahoitus/liiton-hankkeet/luoto/

LuoTo-hanke kokoaa yhteen luovien alojen kestävyyshankkeet ja luo konkreettiset askelmerkit luovien alojen siirtymälle ekologisesti kestävään, vähähiiliseen tulevaisuuteen.


Hankkeen alkuvaiheessa kerättiin tietoa nykytilanteesta, kartoitettiin kestävyystavoitteiden edellyttämiä toimenpiteitä sekä laadittiin Luovien alojen ekologisen kestävyysmurroksen toimenpideohjelma yhteistyössä toimialojen kanssa. Kestävyysmurroksessa yhteiskunnan kaikki osa-alueet sovittavat ripeästi toimintansa ympäristön kantokyvyn rajoihin ilmastokriisin ja luontokadon hidastamiseksi.


Vaikuttavuus

Hankkeessa syntyvillä toimenpideohjelmalla ja työkaluilla vahvistetaan toimijoiden valmiuksia kestävyysmurroksen tekemiseen sekä mitata toimien vaikuttavuutta.

Uudellamaalla sijaitsee merkittävä määrä luovien alojen toimijoita. Puolet kaikista Suomen kulttuurialan työpaikoista on maakunnan alueella. Luovien alojen toimijoiden rahoittajat, kuten säätiöt, ovat avainasemassa siinä, että alan toimijoilla on mahdollista ottaa käyttöön kestäviä toimintatapoja. LuoTo-hanke välittää tilannekuvan kestävyystavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä ministeriöille sekä muille merkittäville rahoittajille. Luovien alojen kestävyystyö saa vauhtia, kun varoja voidaan osoittaa koko kenttää eniten hyödyttäviin kohteisiin.