SILTA

SILTA-Sitouttavan ilmastotyön malli Uudellamaalla
Muu

Uusimaa

Toteuttajat
Uudenmaan liitto

1/2022 - 8/2023

Rahoitus
YM Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma
Budjetti
100 000 €
Linkit
https://uudenmaanliitto.fi/silta-hankkeesta-lisaa-puhtia-ilmastotyohon-kokemuksia-viidelta-kunnalta/

SILTA-hankkeessa sitoutettiin kuntia ilmastotyöhön, tehtiin ilmastotyötä tunnetuksi keskeisille tahoille kunnissa sekä autettiin toimenpideohjelmien laatimisessa, hankkeistamisessa ja seurannan rakentamisessa. Hankkeessa toimi Uudenmaan ilmastoratkaisija, joka tuki kuntia ilmastotyössä.


Hankkeen prosessi jakautui neljään osa-alueeseen:

1. Kuntajohdon sitouttaminen: ajankohtaisen ilmastoinformaation tarjoaminen, ymmärryksen lisääminen ja mahdollisten toimien esittely.
2. Kuntien toimenpideohjelmien laadintaprosessissa tukeminen: parhaiden käytäntöjen jakaminen ja tunnistaminen sekä paikallisten toimien ja toimialojen valinta.
3. Hankkeistamisapu: hankeklinikoiden järjestäminen kunnissa, kuntarajat ylittävien hankeaihioiden rakentaminen ja virtuaalisen hankeseinän tuottaminen.
4. Seurantajärjestelmän suunnittelussa avustaminen: toimien seurantajärjestelmän suunnittelun ja käyttöönoton apu.

Kunnat saivat valita prosessista ilmastotyönsä vaiheeseen sopivat elementit. Vuonna 2022 uudistetussa ilmastolaissa on vaatimus kunnallisista ilmastosuunnitelmista. SILTA-hanke tuki näiden laatimista.


Vaikuttavuus

Hankkeen tavoitteena oli saada kaikille Uudenmaan kunnille ilmastositoumus tai toimenpideohjelma ja kannustaa kuntia etenemään ilmastotoimissaan mahdollisimman pitkälle.