Ilmastojohtamisen kehittäminen

Ilmastojohtamisen kehittäminen
Energia, Liikkuminen, Rakennukset, Muu

Satakunta
Kankaanpää

Toteuttajat
Kankaanpään kaupunki


Rahoitus
Ympäristöministeriö, Kuntien ilmastoratkaisut-ohjelma.
Budjetti
Kokonaissumma 92 800€
Avustusosuus 64 800€

Kankaanpään kaupungin ilmastotyön tehokas koordinointi sekä toimenpideohjelman konkretisointi.


Hankkeessa keskitytään Kankaanpään kaupungin ilmastotyön tehokkaampaan koordinointiin, toimenpideohjelman konkretisointiin ja aktiivisempaan viestintään sekä yhteistyöhön kaupunkiorganisaation sisällä ja eri sidosryhmien ja kaupunkilaisten kanssa. Energiatehokkuuden osalta pääpaino on vesihuoltolaitoksen keskusjätevedenpuhdistamon energiatehokkuuden parantamisessa ja prosessien ja laitteistojen potentiaalisten energiasäästökohteiden ja –toimenpiteiden kartoittamisessa. Hankkeessa laaditaan myös Kestävän liikkumisen ohjelma arki- ja vapaa-ajan liikkumiseen. Painotus kevyen liikenteen etenkin pyöräilyn verkostojen kehittämisessä kaupungin alueella.