Ilmastotyön vahvistaminen Satakunnassa

Ilmastotyön vahvistaminen Satakunnassa
Muu

Satakunta

Toteuttajat
Satakuntaliitto


Rahoitus
Ympäristöministeriö, Kuntien ilmastoratkaisut-ohjelma

Edistetään Satakunnan alueellista ilmastotyötä tarjoamalla tietoa, verkostoitumismahdollisuuksia sekä ilmastorahoitusneuvontaa.


Hankkeen keskeinen tavoite on edistää Satakunnan alueellista ilmastotyötä huomioimalla paikalliset erityispiirteet ja kannustamalla etenkin uusia kuntia lähtemään mukaan ilmastotyöhön tarjoamalla ajankohtaista ilmastotietoa ja mahdollisuuksia verkostoitua. Tilannekartoituksen lisäksi luodaan toimintamalli, miten Satakuntaliitto voi maakunnallisena toimijana jatkossa tukea kuntien ilmastotyötä. Hankkeessa toteutetaan yleinen ilmastorahoitusta koskeva neuvonta kunnille: asiantuntijatuki, neuvontapalvelu sekä erilaiset infotilaisuudet.