CLIMATE-NUDGE

Ilmastotuuppaus: Kasvihuonepäästöjen vähentäminen ja hiilinielujen vahvistaminen yhteisöllisesti käyttäytymistieteellisin ohjauskeinoin
Kuluttajat

CANEMURE complementary
Valtakunnallinen

Toteuttajat
Turun yliopisto, Työterveyslaitos, THL, Itä-Suomen yliopisto, Pellervon taloustutkimus PTT ry ja Suomen ympäristökeskus SYKE

1.10.2020 - 30.9.2023

Rahoitus
Suomen Akatemia, STN
Budjetti
4 278 454 €
Linkit
Hankkeen verkkosivut

Hankkeessa hyödynnetään käyttäytymistieteellistä tietoa, erityisesti nudge-ajattelua (tuuppaus), ympäristön suunnittelussa helpottamaan yhteisöjä ja yksilöitä tekemään ympäristön kannalta parempia valintoja valinnanvapauden säilyttäen.


Hankkeessa hyödynnetään käyttäytymistieteellistä tietoa, erityisesti nudge-ajattelua (tuuppaus), ympäristön suunnittelussa helpottamaan yhteisöjä ja yksilöitä tekemään ympäristön kannalta parempia valintoja valinnanvapauden säilyttäen.

Hankkeessa kehitetään ja testataan tuuppausinterventioita, joiden tavoitteena on sekä vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä että optimoida hiilinielujen käyttöä metsänhoidossa. Tuuppausinterventioiden keskeinen ero perinteisiin ohjausmenetelmiin on siinä, että tuuppauksissa päätöksentekijän valinnanvapaus säilyy.

Tuuppaustoimien vaikuttavuutta verrataan mallinnettuihin perinteisten ohjausmenetelmien, kuten verotuksen, vaikuttavuuteen. Toimien hyväksyttävyyden ja oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi prosessiin sisällytetään kaikissa vaiheissa huolellinen eettinen arviointi. Hankkeessa toteutetaan myös interventioiden taloudellisten vaikutusten ja terveysvaikutusten arviointia.

Tavoitteena on luoda uusia skaalautuvia, kustannustehokkaita, terveyttä edistäviä ja eettisesti kestäviä keinoja ilmastonmuutoksen torjuntaan perinteisten yhteiskunnallisten ohjauskeinojen tueksi.