POPilmasto

Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartta
Energia, Liikkuminen, Kiertotalous

CANEMURE complementary
Pohjois-Pohjanmaa

Toteuttajat
Pohjois-Pohjanmaan liitto

1.5.2019 - 30.4.2021

Rahoitus
Euroopan aluekehitysrahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY
Budjetti
260 192 €
Linkit
Hankesivut (Pohjois-Pohjanmaan liitto)

Hankkeessa luodaan uusimman tiedon pohjalta Pohjois-Pohjanmaalle maakunnallinen tiekartta kohti kestävää ja vähähiilistä taloutta sekä toimintamalli tavoitteiden edistämiseen ja arviointiin.


Toukokuussa 2019 alkaneessa Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartta (POPilmasto) -hankkeessa ajanmukaiset Euroopan unionin ja Suomea koskevat ilmasto- ja energiatavoitteet tuodaan maakunnan tasolle. Hankkeessa luodaan uusimman tiedon pohjalta maakunnallinen tiekartta kohti kestävää ja vähähiilistä taloutta sekä toimintamalli tavoitteiden edistämiseen ja arviointiin.

Tavoitteena on lisätä tietoisuutta ilmasto- ja ympäristöasioista, tukea ilmastomyönteisyyttä sekä tuoda uusin tieto ja käytännöt esiin. Maakunta tulee asemoitumaan yleiseen vuorovaikutteiseen keskusteluun ilmastoasioista.


Ilmastotiekarttaa laaditaan yhteistyössä toimijoiden kanssa. Pääkohderyhmänä julkinen sektori ja yritykset, jotka ovat merkittävässä asemassa vähähiilisen talouden mahdollistajina ja edistäjinä. Ilmasto- ja ympäristökysymykset nousevat tulevaisuudessa entistä vahvemmin osaksi kuntien ja kaupunkien elinvoiman kehittämistä sekä julkisia hankintoja ja investointeja. Yrityksille muutos voi tarjota uusia mahdollisuuksia liiketoimintaan.