KAEV

Kestävä alueellinen energiantuotanto ja -varastointi
Energia, Rakennukset

CANEMURE complementary
Varsinais-Suomi
Naantali

Toteuttajat
Turun ammattikorkeakoulu, Naantalin kaupunki, Naantalin Energia, LUT-yliopisto, Solnet Finlan Oy, Sensoan Oy

1.9.2019 - 31.8.2022

Rahoitus
Euroopan aluekehitysrahasto, Uudenmaan liitto
Budjetti
499 940 €
Linkit
Hankesivut (Turun ammattikorkeakoulu)

Hankkeen tarkoituksena on kehittää ratkaisuja uusiutuvan energian ja energiavarastojen laajamittaisempaan ja älykkäämpään hyödyntämiseen pientalovaltaisilla asuinalueilla yhteiskäytön avulla.


Hankkeen tarkoituksena on kehittää ratkaisuja uusiutuvan energian ja energiavarastojen laajamittaisempaan ja älykkäämpään hyödyntämiseen pientalovaltaisilla asuinalueilla yhteiskäytön avulla.

Ilmastomuutoksen hillitseminen edellyttää energiamurrosta ja yhä hajautetumpaa kestävää energiatuotantoa. Yhteiskäyttöä varten kehitetään älykkäitä mikroverkkoja, jotka jakelevat tuotannon tasaisesti eri asukkaille ja varmistavat tuotetun energian korkean käyttöasteen paikallisella tasolla. Alueellisen aurinkovoimalan ja energiavaraston yhteiskäyttöön perustuvilla ratkaisuilla saadaan katettua suurempi osa ergergiantarpeesta kuin talokohtaisilla mikrovoimaloilla. Älykkäällä ohjauksella ja kysynnänjoustolla voidaan omankäytön astetta edelleen parantaa. Hankkeessa kehitettyjä liiketoimintamalleja ja teknisiä ratkaisuja pilotoidaan Naantalin asuntomessuilla 2022 mahdollistaen älykkään alueellisen energiatuotannon ja -käytön.