Hinkua Etelä-Karjalaan

Hinkua Etelä-Karjalaan
Energia, Liikkuminen, Rakennukset, Kiertotalous, Kuluttajat

CANEMURE complementary
Etelä-Karjala

Toteuttajat
Imatran seudun ympäristötoimi, Lappeenrannan seudun ympäristötoimi

1.3.2020 - 31.12.2022

Rahoitus
Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (100 %)
Budjetti
350 000€
Linkit
Hankesivut (Imatran kaupunki)

Hankkeessa etsitään Etelä-Karjalan maaseudulta hyviä käytänteitä vähähiilisemmän toiminnan edistämiseksi.


Tavoitteena on löytää maaseudun asukkaista aktiivisia henkilöitä kokeilemaan arjessaan uusia ilmastoa huomioivia elintapoja. Hankkeessa paneudutaan myös muun muassa materiaalien kierrätykseen, liikennöintiin sekä uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämiseen. Pilotointien avulla mahdollistetaan uudentyyppistä, vähähiilisempää elinkeinotoimintaa. Työ on osa maakunnan ilmastonmuutoksen torjuntaa.


Asukkaiden laaja osallistuminen on hyvin tärkeää, jotta voidaan kehittää nykyisiä vähähiilisiä käytäntöjä aiempaa vahvemmin maaseudun asukkaiden näkökulmasta. Tätä työtä varten koko maakunnasta haetaan 30 vapaaehtoista perhettä, jotka haluavat vähentää omaa hiilijalanjälkeään ja jakaa hyväksi havaitsemiaan käytäntöjä. Vapaaehtoisille asukkaille järjestetään koulutusta ja heidän hiilijalanjälkensä lasketaan sekä kokeilujakson alussa että lopussa. Asukkaat voivat itse valita itselleen sopivimmat toimenpiteet.

Maaseudulta etsitään pilotointikohteita, esimerkiksi kylätaloja, jotka haluavat lisätä energiatehokkuuttaan. Näille kohteille tehdään käytännölliset suunnitelmat vaikkapa aurinko- tai tuulisähkön käyttöönotosta. Energiatehokkuuden parantamisesta järjestetään avoimia esittely- ja neuvontatilaisuuksia. Neuvontaa järjestetään myös erilaisista ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvistä teemoista.

Hankkeessa parannetaan maaseudun hiilinieluja metsissä, maatiloilla ja maaseututaajamissa jakamalla asiasta tietoa sekä etsimällä sekä kehittämällä erityyppisiä esimerkki- ja pilottikohteita. Hankkeessa tuodaan käytäntöön maaseudulle sopivia hiilinieluja, kuten kosteikot, niityt sekä paremmin hiiltä sitovat metsiköt.

Myös materiaalien tehokkaampi hyödyntäminen ja kierrätys ovat osa ilmastotyötä. Hankkeessa edistetään kiertotalouden mukaista kestävää materiaalin kulutusta ja uudelleenkäyttöä arjen ratkaisuissa. Hankkeessa etsitään myös rakennuskohdetta, jonka rakentamisessa on tietoisesti käytetty kierrätysmateriaalia. Rakennus voi olla pieni tai iso.