KIVAT

Kuntalaisten ilmastotoimien vauhdittamisen toimintamallit
Energia, Liikkuminen, Rakennukset, Ruokajärjestelmät, Kiertotalous, Kuluttajat, Muu

KIVAT-hankkeessa on luotu kuusi kuntalaisten ilmastotoimien vauhdittamisen toimintamallia kuntien käyttöön. Toimintamallien materiaalien latauslinkit löytyvät tältä sivulta ja ovat kaikkien Suomen kuntien vapaasti ladattavissa.


KIVAT-hankkeessa on luotu kuusi toimintamallia kuntien käyttöön kuntalaisten ilmastotoimien vauhdittamiseksi. Toimintamallien materiaalit ovat vapaasti ladattavissa oheisista linkeistä:

Energiaremontit-toimintamallilla vauhditetaan taloyhtiöiden energiaremonttien toteutumista. Taloyhtiöt on jaettu ikäryhmittäin ja koottu kullekin ikäryhmälle sopivat energiaremontit sekä tietoa remonttien rahoituksesta.

Kohti Zero Waste -koulua -toimintamallilla edistetään koulun kestävää toimintakulttuuria, jossa jokainen ymmärtää ja osaa minimoida jätteen määrän ja kuluttaa kestävien periaatteiden mukaisesti.

Kouluruoka 2030 -toimintamallilla koulun kuuden viikon ruokalistan ilmastovaikutus puolittuu. Toimintamallin alkuperäiset toteuttajat ovat ruokajärjestelmätutkija Teea Kortetmäki ja Muuramen kunta.

Liikkumisesta yhteinen asia -toimintamallilla kannustetaan kuntaa edistämään kunnan työntekijöiden ja kuntalaisten kestävää ja terveellistä liikkumista.

Pientalot öljystä uusiutuviin -toimintamallin avulla kunta voi kannustaa ja auttaa öljylämmitteisten pientalojen omistajia vaihtamaan lämmitysmuotoa. Työ tehdään yhteistyössä paikallisten sidosryhmien kanssa.

Yhteiskuntasimulaattori-oppimispeliin toteutetun ilmasto-/ympäristöaiheisen demoversion tarkoituksena on herättää keskustelua ja lisätä ymmärrystä yhteiskunnan toiminnasta, äänestämisestä ja yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta. Toimintamalli on suunnattu ala- ja yläkouluille.