Kahina

Kainuun ja Koillismaan kunnat hiilineutraaleiksi
Energia, Kuluttajat, Muu

CANEMURE complementary
Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaa: Kajaani, Kuusamo, Paltamo, Puolanka, Suomussalmi, Taivalkoski ja Vaala

Toteuttajat
Kajaanin yliopistokeskus KYK
Suomen ympäristökeskus SYKE

1.3.2020 - 31.8.2022

Rahoitus
EAKR 75%, Kunnat* 21% ja Hankkeen toteuttajat 4% (*kuntarahoituksessa huomioitiin kunnan koko)
Budjetti
449 550 e
Linkit
https://www.oulu.fi/kajaaninyliopistokeskus/node/200660

KAHINA-hankkeen päätavoitteena on auttaa kohdekuntia liittymään energiatehokkuussopimukseen ja Hinku-verkostoon. Hankkeen toinen iso tavoite saada kunnat, kuntalaiset ja yritykset innostumaan ilmastoteoista positiivisen viestinnän avulla.


Kohderyhmänä ovat kunnat, kuntalaiset ja yritykset. Kuntien energiataseet ja uusiutuvan energian potentiaalit kartoitetaan. Kuntiin tehdään selvityksiä teemoissa energiatehokkuus ja hiilineutraalius. Kunnille myös annetaan päätöksentekoon tukea energiaratkaisuista mallinnusten kautta. Hanke jakaa, tuottaa ja levittää kaikenlaista tietoa, joka edesauttaa kohderyhmiä tekemään energiatehokkaampia ja hiilineutraaleja ratkaisuja.


Hankkeen tärkeimmät toimenpiteet ovat:

  • Kohdekuntiin tarkennetut energiataselaskelmat ja niiden alueella sijaitsevien uusiutuvien energialähteiden kartoitus
  • Edellä mainitun kartoituksen pohjalta laaditaan suunnitelma hiilineutraaliuteen ja energiasäästöinvestointeihin liittyen
  • Energiatehokkuussopimukseen ja/tai Hinkuun autetaan liittymään ja innostuneita kuntia autetaan liittymisessä (6kpl)
  • Ympäristölaajennettu panos-tuotosmalli uusiutuvien energialähteiden käyttöönotosta seuraavien elinkaaristen talous- ja ympäristövaikutusten arviointiin

KAHINA-hanke liittyy Hinku-verkostojen työhön. Hinku-verkostoon kuuluvat kunnat pyrkivät hiilineutraalisuuteen vuoteen 2030 mennessä.


Vaikuttavuus

Hanke toteuttaa esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan ilmastostrategian tavoitetta hankintojen ympäristönäkökulman ja elinkaaristen ilmastovaikutusten huomioinnista. Kuntalaisten, kuntapäättäjien ja yritysten tietoisuus ilmastotyöstä lisääntyy. Energiatehokkuussopimus- ja Hinku-verkostojen tuomat edut ovat heti kohdekuntien käytettävissä. Kuntien hiilijalanjälki pienenee ja siihen liittyvä päätöksenteko helpottuu. Ilmastotavoitteiden saavuttaminen etenee. Johtaa kuntalaisten, kuntapäättäjien ja yritysten konkreettisiin tekoihin ilmastotyön hyväksi. Myönteisyys ilmastotyötä kohtaa kasvaa.