Uuden tekniikan lämpövarasto kaukolämpöverkkoon

Lappeenranta: Uuden tekniikan lämpövarasto kaukolämpöverkkoon
Energia

Etelä-Karjala
Lappeenranta

Toteuttajat
Lappeenrannan kaupunki

2019 - 2024

Uutta tekniikkaa käyttävä lämpöakku Lappeenrantaan.


Hankkeessa asennetaan innovatiivinen, uutta tekniikka käyttävä lämpöakku Mustolan alueen kaukolämpöverkkoon. Mustolan alueella on käytössä erillinen kaukolämpöverkko, jossa lämpö tuotetaan vielä tällä hetkellä lämpölaitoksella maakaasulla ja polttoöljyllä.

Tavoitteena on vähentää päästöjä lämmöntuotannossa uudella lämpövarastotekniikalla. Lämpövarastoa ladataan edullisella ja vähäpäästöisellä sähköllä ja lämpö varastoidaan faasimuunnosmateriaaliin. Akusta puretaan lämpöä kaukolämpöverkostoon sähkön hinnan ja päästökestoimen ollessa korkea, mikä vähentää maakaasun ja polttoöljyn käyttöä kaukolämmön tuotannossa.

Lisähyötynä energiavarastoa voidaan käyttää myös sähköverkon taajuussäätöön, kysyntäjoustoon ja tasesähkömarkkinoilla. Energiavarasto lisää näin myös mahdollisuuksia lisätä uusiutuvan, vaihtelevan sähköntuotannon osuutta sähköverkossa.

Aikataulu

Lämpövarasto hankitaan ja asennetaan vuoden 2019 aikana. Lämpövarasto otetaan käyttöön loppuvuodesta 2019 ja sen toimintaa testataan ja tutkitaan vuosien 2019-2024 välisenä aikana.


Vaikuttavuus

Säästöjä ja päästövähennyksiä lämpövaraston avulla

Lämpöakun käyttöönotto pienentää Mustolan kaukolämpöverkon CO2-päästöjä 700-900 tonnia CO2/vuosi. Lisäksi ratkaisun odotetaan alentavan lämmön tuotannon kustannuksia verrattuna aiempaan ratkaisuun. Myös huoltokustannukset ovat alemmat kuin lämpökattilalla.