Kohti ilmastokestävämpää alue- ja kaupunkisuunnittelua

Ilmatieteen laitos: Kohti ilmastokestävämpää alue- ja kaupunkisuunnittelua
Kaupunkisuunnitteluprosessit

Valtakunnallinen

Toteuttajat
Ilmatieteen laitos ja SYKE

01/2019 - 09/2024

Ilmatieteenlaitos ja SYKE kehittävät ilmastokestävän alue- ja kaupunkisuunnittelun ohjeet.


Osahankkeen tavoitteena on kehittää ilmastokestävän alue- ja kaupunkisuunnittelun ohjeet, joissa otetaan huomioon ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen. Osahanke toteutetaan Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä. Työ on jaettu neljään työpakettiin:

  1. Tutkimus- ja kehitystiedon kokoaminen ja yhdistäminen kaupunkipolitiikkaan
  2. Suunnittelutyöpajojen ja politiikan vuorovaikutus-työpajojen järjestäminen
  3. Ohjeiden kehittäminen: alue- ja kaupunkisuunnittelu
  4. Ohjeiden jakaminen ja viestintä

Ilmastokestävä kaupunki hillitsee ilmastonmuutosta ja varautuu sää- ja ilmastoriskeihin. Ohjeiden tarkoitus on parantaa alue- ja kaupunkisuunnittelun ilmastokestävyyttä ja taloudellista kestävyyttä. Ohjeet auttavat kaupunkeja

  • arvioimaan sää- ja ilmastoriskejä
  • siirtymään kohti ilmastokestävää kaupunkisuunnittelua
  • suunnittelemaan kestävää kaupunkitaloutta.

Ilmastokestävä kaupunkisuunnittelu ottaa huomioon, miten väestötiheys, alueellinen kasvu, maankäyttö ja rakennusten ominaisuudet kehittyvät. Tärkeä tarkastelukohde on myös ekosysteemipalvelut eli kaupungin luontoympäristön tarjoamat aineettomat ja aineelliset hyödyt.

Osa kestävyyttä on myös suunnitella, miten kaupungissa jaetaan sää- ja ilmastoriskien hallintaan liittyviä voimavaroja yhteiskuntaa hyödyttävällä tavalla. Ohjeissa käsitellään myös jakamistaloutta ja odotettavissa olevaa kaupunkitilan käyttöä.

Koostamme ohjeet siten, että yhdistämme käytännön toimijoilta saatavan tiedon, kokemuksen ja ideat tutkimus- ja kehityshankkeissa saatuihin tuloksiin. Järjestämme käytännön toimijoille kahdenlaisia työpajoja: politiikan vuorovaikutukseen keskittyviä työpajoja sekä ns. charette-työpajoja. Charette-työpajoissa kansalaiset, suunnittelijat ja muut sidosryhmät luovat yhteistyössä vision naapuruston tai kaupungin kehittämiselle sekä sopivat yksityiskohtaisista suunnitelmista vision toteuttamiseksi.


Charette-työpajatyöskentelyä © Kuva: Scott Bonjukian