VÄRE

Elinvoimaa Pohjois-Pohjanmaalle vähähiilisillä ja resurssiviisailla ratkaisuilla
Energia, Rakennukset

CANEMURE complementary
Pohjois-Pohjanmaa
Ii, Lumijoki, Muhos, Tyrnävä, Utajärvi, Haapajärvi, Nivala ja Pyhäjärvi

Toteuttajat
Suomen ympäristökeskus SYKE
Iin Micropolis Oy

1.1.2018 - 31.12.2020

Rahoitus
EAKR 70% Kunnat: 20 % - Yli 5000 asukkaan kunnat 5000 €/kunta/vuosi (v. 2018-2020) - Alle 5000 asukkaan kunnat sopimuksen mukaan Hankkeen toteuttajat 10 %
Budjetti
495 004€
Linkit
VÄRE, Elinvoimaa_PohjoisPohjanmaalle_vahahiilisilla_ja_resurssiviisailla_ratkaisuilla

VÄRE-hankkeen päätavoitteena on edistää Pohjois-Pohjanmaan kehitystä kohti resurssiviisaampaa ja vähähiilisempää maakuntaa, jossa vältetään materiaalien ja energian tuhlausta ja käytetään kestävästi uusiutuvia raaka-aineita uusiutumattomien luonnonvarojen sijasta.


Pääkohderyhmänä ovat Pohjois-Pohjanmaan kunnat sekä cleantech-ratkaisuja ja -palveluja tarjoavat yritykset. Hankkeessa kartoitetaan yhteistyökuntien tarpeet uusiutuvan energian, energia- ja materiaalitehokkuuden sekä kiertotalouden hyödyntämiseen ja haetaan niihin ratkaisuja ja palveluja alueen cleantech-yrityksiltä. Resurssiviisaita ja vähähiilisiä ratkaisuja ja niiden tarjoamia hyötyjä sekä hyviä kokemuksia levitetään koko maakuntaan hankkeen ulkopuolisille kunnille, yrityksille, yhteisöille ja kansalaisille. Kaikkia näitä kohderyhmiä opastetaan ottamaan huomioon resurssiviisaat ja vähähiiliset ratkaisumahdollisuudet omassa toiminnassaan ja päätöksenteossaan.


Hankkeen tärkeimmät toimenpiteet ovat:

  • kartoitetaan hankkeen kuntien tarpeet resurssiviisaille ja vähähiilisille toimenpiteille,
  • laaditaan toimintasuunnitelmat resurssiviisaiden ja vähähiilisten ratkaisujen käyttöönottamiseksi kunnissa,
  • tuotetaan resurssiviisaita ja vähähiilisiä ratkaisumahdollisuuksia kyseisiä ratkaisuja tarjoavien yritysten kanssa,
  • lasketaan ja analysoidaan em. toimenpidevaihtoehtojen ympäristö- ja taloudellisia vaikutuksia (esim. kasvihuonekaasupäästöt, työpaikat, arvonlisäys ja tuotos) sekä
  • ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten analyysin pohjalta kartoitetaan ne toimenpiteet, jotka hyödyttävät alueen elinkeinoelämää ja uutta liiketoimintaa parhaiten.

VÄRE-hanke liittyy sekä HINKU- että FISU-verkostojen työhön. HINKU-verkostoon kuuluvat kunnat pyrkivät hiilineutraalisuuteen vuoteen 2030 mennessä. FISU (Finnish Sustainable Communities) taas on 11 edelläkävijäkunnan verkosto, joka tavoittelee hiilineutraalisuutta, jätteettömyyttä ja globaalisti kestävää kulutusta vuoteen 2050 mennessä. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä myös Circwaste – Kohti kiertotaloutta –hankkeen kanssa.


Vaikuttavuus

Hankkeen tuloksena yhteistyökunnat ottavat käyttöön ratkaisuja, joiden avulla materiaalien ja energian käyttö vähenee. Vaihtoehtojen arvioinnissa otetaan huomioon myös niiden kustannustehokkuus ja lähialueiden raaka-aineiden-hyödyntäminen. Lähialueen tuotantoon perustuvien materiaalien ja energian lisääntyvä käyttö tuo alueen yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia, mikä edistää työllisyyttä ja kasvua maakunnassa. Yhteisöillä on merkittävä rooli pyrittäessä muuttamaan kuluttajien ja kotitalouksien energiankulutukseen liittyvää käyttäytymistä. Tämän vuoksi vähähiiliset kuntahankkeet ovat merkityksellisiä alueellisen vähähiilisyyteen tähtäävän kehityksen näkökulmasta arvioituna.