STARDUST

Valaisemassa tietä kohti puhtaampaa energiaa / Comprehensive development of a low-emission energy system
Energia, Liikkuminen, Rakennukset, Kaupunkisuunnitteluprosessit, Kuluttajat

CANEMURE complementary
Pirkanmaa
Majakkakaupugit: Tampere, Pamplona (ES), Trento (IT); Seuraajakaupungit: Derry (UK), Litomerice (CZ), Cluj-Napoca (Romania) and Kozani (GR).

Toteuttajat
Tampereen kaupunki
VTT
Tampereen sähkölaitos
Skanska
Talotohtori/Enermix Oy
Aurinkotekno Oy

lokakuu 2017 - syyskuu 2022

Rahoitus
EU Horizon 2020 Smart Cities
Budjetti
18 M€
Linkit
http://stardustproject.eu/ https://smarttampere.fi/smart-tampereesta/kestava-tampere-2030/stardust/

STARDUST-hankkeen tavoitteena on muuttaa perinteisiä teollisuuskaupunkeja älykkäiksi, energiatehokkaiksi ja asukaslähtöisiksi kaupungeiksi edistämällä uusien teknologisten ja kestävien ratkaisujen, sekä niihin liittyvien innovatiivisten liiketoimintamallien syntymistä.


STARDUST-projekti vastaa kaupunkiympäristön tuomiin haasteisiin kehittämällä ja käyttöönottamalla innovatiivisia älykkäitä ratkaisuja kolmessa Lighthouse-kaupungissa: Tampereella, Espanjan Pamplonassa, ja Italian Trentossa.

Projektin tulokset skaalautuvat Eurooppaan neljän seuraajakaupungin – Cluj-Napoca (Romania), Derry (UK & Pohjois-Irlanti), Kozani (Kreikka), Litoměřice (Tšekki) – kautta, jotka monistavat ja räätälöivät kehitettyjä ratkaisuja omiin tarpeisiinsa.

Tampereella projektin tavoitteet liittyvät erityisesti energiatehokkuuden merkittävään lisäämiseen, uusiutuvien energialähteiden integroimiseen kaukolämpötuotantoon sekä sähköisen liikenteen edistämiseen. Hankkeen puitteissa kaupungille rakennetaan avoin ja yhteinen IoT-alusta, jolle tuodaan projektissa toteutettavien kokeilujen tuottama data esimerkiksi yritysten hyödynnettäväksi.


STARDUST Tampereella
Toimenpiteet voi jakaa kolmen teeman alle:

ENERGIA

  • Ilokkaanpuistossa testataan konseptia, jossa asuinalueen sähkö tuotetaan Teiskoon rakennettavalla aurinkovoimalaitoksella.
  • Härmälänrannassa parannetaan rakennusten energiatehokkuutta älykkäillä taloteknisillä järjestelmillä sekä hyödyntämällä uusiutuvia energialähteitä. Lisäksi parannetaan sisäilman laatua ja huoneistokohtaista hallittavuutta, jonka avulla saadaan kasvatettua asumismukavuutta.
  • Kehitetään kaukolämmön kysyntäjoustopalvelua ja tutkitaan mahdollisuutta avata kaukolämpöverkkoa uusiutuvalle pientuotannolle. Lisäksi maksimoidaan kaukojäähdytysverkon energiatehokkuutta ja selvitetään mahdollisuutta tuottaa jäähdytystä lämpöpumpuilla.
  • Kaupungille hankitaan älykäs valaisinohjausjärjestelmä, joka ottaa huomioon valojen säätämisessä muitakin tekijöitä kuin hämäryyden ja kellonajan. Ideoidaan, kuinka valaisinverkko voi toimia alustana uusille älykkäille palveluille.

LIIKKUMINEN

  • Kerätään energiadataa kaupungin sähköbusseista ja vapaaehtoisten kuntalaisten sähköautoista.
  • Pilotoidaan robottibusseja ratikan syöttöliikenneratkaisuna, testataan vihreän aallon optimointiin tarkoitettua sovellusta (GLOSA) sekä selvitetään kaupungin yksiköiden mahdollisuuksia vaihtaa perinteisiä ajoneuvoja sähköautoihin.

ICT

  • Hankitaan kaupungille avoin ja yhteinen IoT-alusta, johon esimerkiksi pilottien ja kokeilujen tuottama data tuodaan.

Vaikuttavuus

STARDUST -hanke toimii osana Tampereen kaupungin Smart Tampere -ohjelmaa. Projekti toimeenpanee kaupunkistrategiaa edistämällä muun muassa tavoitetta hiilineutraalista kaupungista vuoteen 2030 mennessä.