WOOD – Puurakentaminen

Ympäristöministeriön Puurakentamisen toimenpideohjelma
Rakennukset, Kaupunkisuunnitteluprosessit

CANEMURE complementary
Valtakunnallinen

Toteuttajat
Ympäristöministeriö

2016 - 2021

Rahoitus
Hallituksen kärkihankerahoitus(2016-2018) Energia- ja ilmastostrategiarahoitus (2018-2021) 
Linkit
http://www.ym.fi/puurakentaminen

Puurakentamisen ohjelma on valtioneuvoston yhteinen, ympäristöministeriön hallinnoima ohjelma, jonka tavoitteena on lisätä puun käyttöä niin kaupunkien rakentamisessa, julkisessa rakentamisessa kuin suurissa puurakenteissakin, kuten silloissa ja halleissa.


Puurakentaminen on tärkeässä roolissa biotalouden edistämisessä, sillä puun käyttöä kehittämällä voidaan tukea metsien kestävää ja järkevää käyttöä. Puun käyttö alentaa rakentamisen hiilijalanjälkeä, kun tarkastellaan puun koko elinkaarta aina materiaalin valmistuksesta rakentamiseen, käyttöön ja kierrätykseen – puun sitoma hiili säilyy rakenteissa ja kalusteissa pitkään ja vaikuttaa koko rakennusalan ympäristövaikutuksiin. Lisäksi puun käytön lisääminen rakentamisessa on tehokas keino saavuttaa kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaiset energia- ja ilmastotavoitteet ja alentaa Suomen hiilijalanjälkeä vuoteen 2030 mennessä.

Puurakentamisen ohjelma (2016–2021) on valtioneuvoston yhteinen, ympäristöministeriön hallinnoima ohjelma, jonka tavoitteena on lisätä puun käyttöä niin kaupunkien rakentamisessa, julkisessa rakentamisessa kuin suurissa puurakenteissakin, kuten silloissa ja halleissa. Ohjelma pyrkii samalla monipuolistamaan ja kasvattamaan puun käyttöä ja sen jalostusarvoa. Puurakentamista edistetään osana hallituksen Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä -kärkihanketta.

Puurakentamisen ohjelma edistää puun käyttöä vahvistamalla alan osaamista, kehittämällä puurakentamisen säädöksiä ja rakentamismääräyksiä sekä tarjoamalla faktatietoa puurakentamisesta. Ohjelman päämääränä on, että vuonna 2020 puun käytöstä rakentamisessa on tullut luontevaa Suomessa.

Ohjelman tavoitteena on:

  • Edistää ja kehittää kansainvälisesti kilpailukykyisen puurakentamisen osaamista ja teollisen valmistuksen yritystoimintaa Suomessa, jotta vientitoiminta on  kasvaa.
  • Tukea Suomen biotalousstrategiaa lisäämällä puun käyttöä rakentamisessa, ja siten kasvattaa hiilen pitkäaikaisia varastoja.

 


Painopisteet:

1. Puun käytön lisääminen kaupunkirakentamisessa;
2. Puun käytön edistäminen julkisessa rakentamisessa;
3. Suurten puurakenteiden rakentamisen lisääminen;
4. Alueellisen osaamisen kasvattaminen;
5. Viennin tukeminen


Vaikuttavuus

Ohjelman onnistumista mitataan muun muassa seuraavilla mittareilla:

  • Asuntojen määrän kasvu puukerrostaloissa
  • Teollisen puurakentamisen osuus puurakentamisesta
  • Puuhun perustuvien rakennustuotteiden viennin kasvu
  • Rakennuksiin sidottu hiilen määrä
  • Puurakentamisen aktiivisten yleishyödyllisten rakennuttajien määrän kasvu