SOMPA

Uudet maatalous- ja metsämaan viljely- ja hoitomenetelmät – avain kestävään biotalouteen ja ilmastonmuutoksen hillintään
Metsätalous

CANEMURE complementary
Valtakunnallinen

Toteuttajat
Luonnonvarakeskus LUKE
Suomen ympäristökeskus SYKE
Itä-Suomen yliopisto (UEF)
Helsingin yliopisto
Tyrsky-Konsultointi

2018 - 2023

Rahoitus
Suomen akatemia, strategisen tutkimuksen neuvosto
Linkit
https://www.luke.fi/sompa/en/

SOMPA-tutkimushanke kehittää ekologisesti ja taloudellisesti kestäviä keinoja hoitaa suometsiä ja -peltoja niin, että samalla hillitään ilmastonmuutosta.


Tuotamme uutta tieteellistä tietoa turvemaiden metaani- ja hiilidioksidipäästöjen muodostumista säätelevistä toimista, jotta päästöjä voidaan vähentää taloudellisesti kannattavasti.

Laadimme myös kasvihuonekaasupäästöskenaarioita metsäteollisuuden, turvemaiden käytön ja ruoan kulutuksen trendien perusteella.

Skenaarioiden avulla ilmastopolitiikan valmistelijat ja päätöksentekijät voivat vertailla eri päästövähennystoimien kokonaisvaikutusta ja riittävyyttä.

Tutkimuksessa kehitettävät hillinnän keinot auttavat Suomea saavuttamaan maataloudelle, maankäyttösektorille ja metsätaloudelle asetettuja päästövähennystavoitteita.Vaikuttavuus