Alueellinen energianeuvonta

Energia, Kuluttajat

Valtakunnallinen
Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Kanta-Häme, Pirkanmaa, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi

Toteuttajat
Ramboll Finland Oy, Valonia, Porin kaupunki, Ekokumppanit Oy, Lappeenrannan kaupunki, ProAgria Etelä-Savo Ry, Kuopion kaupunki, Karelia ammattikorkeakoulu Oy, Benet Solutions Oy, Thermopolis Oy ja Feasib Consulting

05/2019 - 04/2023

Rahoitus
Energiavirasto
Linkit
https://energiavirasto.fi/energianeuvonta

Energiavirasto: ilmainen energianeuvonta kuluttajille, kunnille ja pk-yrityksille kaikissa maakunnissa edistää energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöönottoa.


Energiavirasto rahoittaa neljän vuoden ajan, toukokuusta 2019 huhtikuun loppuun 2023, jokaisessa maakunnassa energianeuvojan työtä. Energianeuvonnan tarkoitus on sekä henkilökohtaisella neuvonnalla että erilaisten tilaisuuksien, koulutusten ja viestinnän avulla auttaa maakunnissa kuntia, pk-yrityksiä ja kuluttajia energiakysymyksissä. Maakuntatasolla tapahtuva energianeuvonta koetaan tärkeäksi ja helposti saavutettavaksi.

Energianeuvoja neuvoo kuluttajia mm. lämmitykseen, uusiutuvaan energiaan, laitteisiin, kuluttamiseen ja liikkumiseen liittyvistä asioista. Kuluttajien energianeuvonta hyödyntää Motiva Oy:n oppaita, työkaluja ja kampanjoita. Energianeuvonnasta ei saa tietoa yksittäisistä laitevalinnoista, eikä sitä kautta anneta yksityiskohtaista suunnittelua tai konsultointia.

Energianeuvoja antaa pk-yrityksille ja kunnille neuvoja, miten pääsee liikkeelle energiatehokkuuden parantamisessa ja uusiutuvan energian lisäämisessä. Energianeuvoja kertoo tarkemmin pk-yrityksille energiakatselmuksien hyödyistä ja siihen saatavasta tuesta sekä auttaa energiatehokkuussopimuksien toimeenpanossa jo siihen liittyneitä yrityksiä. Myös yritykset, jotka eivät ole vielä tehneet sopimusta, saavat energianeuvojilta tietoa siitä, mitä liittyminen tarkoittaa. Energianeuvojalta saa tietoa myös rahoituskanavista.

Energiaviraston rahoittamat energianeuvojat ovat sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta energiaosaamisen ammattilaisia. Heihin kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä, jos energiaan liittyvät kysymykset askarruttavat:

Kunkin maakunnan energianeuvojan yhteystiedot löytyvät Energiaviraston nettisivulta: https://energiavirasto.fi/energianeuvonta