Ilmastoviisas metsänomistaja

Ilmastoviisas metsänomistaja - Klimatsmart skogsägare
Metsätalous

Uusimaa
Uusimaan lisäksi Kemiönsaari ja Parainen

Toteuttajat
Suomen metsäkeskus

1.10.2019 - 30.8.2021

Rahoitus
Uudenmaan ja Varsinaissuomen ELY-keskusten Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmat, Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden sr ja Föreningen för Skogskultur r.f.
Budjetti
208 991 €
Linkit
Hankesivut (Metsäkeskus)

Hankkeessa jaetaan metsänomistajille ajankohtaista ja riippumatonta tietoa metsien hiilensidonnasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Hankkeessa järjestetään tilaisuuksia ja tuotetaan infomateriaalia liittyen metsien hiilensidonnan optimointiin metsänomistajan omat tavoitteet huomioiden.


Hiilensidonnan kasvuun tähtäävä metsänhoito on yhä tärkeämpää tulevaisuuden muuttuvassa ilmastossa ja ilmastotavoitteissa. Lämpötilan nousu ja kohonnut hiilidioksidin määrä luovat edellytykset paremmalle kasvulle mutta myös tuhojen, kuten kuivuuden, myrskyjen ja hyönteistuhojen lisääntymiselle. Aktiivisella metsänhoidolla voidaan varautua muutoksiin ja ennalta ehkäistä riskejä sekä parantaa metsien hiilinieluja ja ‑varastoja muuttuvassa ilmastossa. Huomioonotettavia seikkoja ovat mm. puulajirakenne, monimuotoisuus, taimien alkuperä, taimikonhoidon ja harvennusten oikea ajoitus sekä hakkuutavat. Ilmastoviisas metsänhoito tähtää metsien kasvun ja hyvinvoinnin turvaamiseen, joka tuo myös taloudellista hyötyä metsänomistajalle.

Hankkeen tavoitteena on kasvattaa metsänomistajien sekä metsäalan toimijoiden ymmärrystä metsien hiilenkierrosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä, sekä parantaa heidän mahdollisuuksiaan tehdä ilmastoviisaita ratkaisuja metsänhoidossa.

Hanketta rahoittavat Uudenmaan ja Varsinaissuomen ELY-keskusten Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmat sekä yksityiset Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden sr ja Föreningen för Skogskultur r.f.

Hanketta hallinnoi ja toteuttaa Suomen metsäkeskus. Hanke on kaksikielinen.