HNRY

Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet
Energia, Liikkuminen, Kiertotalous

Helsinki, Espoo, Vantaa ja Turku

Toteuttajat
Helsingin, Espoon, Vantaan ja Turun kaupungit, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Turku Science Park Oy ja Turun yliopisto

1.5.2019 - 28.2.2021

Rahoitus
Hanke on osa 6Aika-kaupunkistrategiaa ja saanut Uudenmaan liiton myöntämän rahoituksen Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmalta.
Budjetti
1 170 776 euroa
Linkit
Seuraa meitä Twitterissä!

HNRY-hanke edistää hiilineutraaleja ja resurssiviisaita ratkaisuja, kuten puhtaampia työkoneita, vihreää logistiikkaa ja viisaampia materiaalivirtoja kaupunkien yritysalueilla ja työmailla. Toimintamallit ja kokeilut kootaan oppaaseen valtakunnallisesti hyödynnettäväksi.
Twitter: @hiilineutraalit


Hankkeen työ jalkautuu partnereiden kohdealueilla seuraavin toimenpitein:

HELSINGIN KAUPUNKI (päätoteuttaja)

Helsingissä edistetään kaupungin infratyömaiden sekä Vuosaaren sataman työkoneiden päästöttömyyttä yhdessä urakoitsijoiden ja satamayritysten kanssa. Hankkeen aikana kehitetään ja pilotoidaan päästöttömän työmaan hankintakriteerejä sekä luodaan tiekartta kohti Vuosaaren sataman työkoneiden hiilineutraaliutta. Lue lisää Helsingin toteutuksesta.

ESPOON KAUPUNKI

Espoossa konseptoidaan ja pilotoidaan tapoja vähentää infratyömaalla syntyviä päästöjä ja tehostetaan materiaalien kierrätystä. Lue lisää Espoon piloteista.

Yhteystiedot:

Iina Kallio, iina.kallio@espoo.fi,  040 509 6323

VANTAAN KAUPUNKI

Vantaalla kehitetään kaupallisen alueen yritysten kanssa konseptia, jolla yritykset sitoutetaan kehittämään ja toteuttamaan vähähiilisyyteen ja jätteettömyyteen liittyviä ratkaisuja.

Yhteystiedot:

Ari-Santeri Talja, ari-santeri.talja@vantaa.fi, 050 314 6302

TURUN KAUPUNKI

Turussa edistetään meriteollisuuden yrityksissä kasvihuonekaasujen päästöjen laskentaa ja uusia toimintamalleja, joilla yritys voi saavuttaa hiilineutraalisuuden ja toimia resurssiviisaasti. Turun Blue Industry Park toimii hankkeessa hiilineutraalin ja resurssiviisaan yritysalueen suunnittelun aihiona. Käyttökelpoisimmista mittareista ja seurannan keinoista tehdään kooste muiden yritysalueiden käyttöön. Tutustu Turun toimintaan

Yhteystiedot:

Niina Ruuska, niina.ruuska@turku.fi, 040 358 9353

TURKU SCIENCE PARK OY

Turun Blue Industry Parkin alueesta luodaan hiilineutraalin ja resurssitehokkaan meri- ja valmistavan teollisuuden tuotanto- ja innovaatiokeskittymän konsepti.

Yhteystiedot:

Vesa Erkkilä, vesa.erkkila@turkubusinessregion.com, 0400 806 256

VTT

VTT konseptoi ja testaa hiilineutraaliutta ja resurssiviisautta edistäviä toimintamalleja yhdessä yritysten kanssa. VTT:n toiminta hankkeessa keskittyy Bioruukkiin Espoon Kivenlahdessa. Hankkeen painopisteinä ovat muovit ja niiden hyödyntäminen, päästölaskenta ja liiketoiminnan kehittäminen. Lisätietoa VTT:n toiminnasta hankkeessa

TURUN YLIOPISTO

Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus toteuttaa hankkeessa ratkaisufoorumeita, joissa konseptoidaan ja pilotoidaan käytännön ratkaisuja monistettavaksi hiilineutraaleille ja resurssiviisaille yritysalueille. Ratkaisufoorumien kolme teemaa – liikenne ja logistiikka, 5G ja älykkäät tietoverkot sekä vihreä yritysrahoitus – yhdistävät sekä hankkeen toteuttajia että sen sidosryhmiä. Lue lisää HNRY:n ratkaisufoorumeista.

Yhteystiedot: Essi Silvonen, essi.silvonen@utu.fi, 0400 158 585


Vaikuttavuus

Hankkeen työpajojen, pilottien ja selvitysten tuloksena luodaan valtakunnallisesti monistettavat toimintamallit, joilla käynnistetään prosessit kohti hiilineutraaleja ja resurssiviisaita yritysalueita ja työmaita.