HNRY

Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet
Energia, Liikkuminen, Kiertotalous

Helsinki, Espoo, Vantaa ja Turku

Toteuttajat
Helsingin, Espoon, Vantaan ja Turun kaupungit, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Turku Science Park Oy ja Turun yliopisto

1.5.2019 - 31.5.2021

Rahoitus
Hanke oli osa 6Aika-kaupunkistrategiaa ja sai Uudenmaan liiton myöntämän rahoituksen Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmalta.
Budjetti
1 170 776 euroa
Linkit
Tutustu hankkeen tuloksiin ja vapaasti sovellettaviin työkaluihin! Seuraa meitä Twitterissä!

31.5.2021 päättyneessä HNRY-hankkeessa edistettiin hiilineutraaleja ja resurssiviisaita ratkaisuja, kuten puhtaampia työkoneita, vihreää logistiikkaa ja viisaampia materiaalivirtoja kaupunkien yritysalueilla ja työmailla.


Hankkeen työ jalkautui partnereiden kohdealueilla seuraavin toimenpitein:

HELSINGIN KAUPUNKI (päätoteuttaja)

Helsingissä edistettiin kaupungin infratyömaiden sekä Vuosaaren sataman työkoneiden päästöttömyyttä yhdessä urakoitsijoiden ja satamayritysten kanssa. Hankkeen aikana kehitettiin ja pilotoitiin päästöttömän työmaan hankintakriteerejä sekä luotiin tiekartta kohti Vuosaaren sataman työkoneiden hiilineutraaliutta. Lue lisää Helsingin toteutuksesta.

Espoossa konseptoitiin ja pilotoitiin tapoja vähentää infratyömaalla syntyviä päästöjä ja tehostetaan materiaalien kierrätystä. Lue lisää Espoon piloteista.

Yhteystiedot: Iina Kallio, iina.kallio@espoo.fi,  040 509 6323

VANTAAN KAUPUNKI

Vantaalla kehitettiin kaupallisen alueen yritysten kanssa konseptia, jolla yritykset sitoutetaan kehittämään ja toteuttamaan vähähiilisyyteen ja jätteettömyyteen liittyviä ratkaisuja.

Yhteystiedot: Ari-Santeri Talja, ari-santeri.talja@vantaa.fi, 050 314 6302

TURUN KAUPUNKI

Turussa edistettiin meriteollisuuden yrityksissä kasvihuonekaasujen päästöjen laskentaa ja uusia toimintamalleja, joilla yritys voi saavuttaa hiilineutraalisuuden ja toimia resurssiviisaasti. Turun Blue Industry Park toimi hankkeessa hiilineutraalin ja resurssiviisaan yritysalueen suunnittelun aihiona.  Tutustu Turun toimintaan

Yhteystiedot: Niina Ruuska, niina.ruuska@turku.fi, 040 358 9353

TURKU SCIENCE PARK OY

Turun Blue Industry Parkin alueelle luotiin hiilineutraalin ja resurssitehokkaan meri- ja valmistavan teollisuuden tuotanto- ja innovaatiokeskittymän konsepti.

Yhteystiedot: Vesa Erkkilä, vesa.erkkila@turkubusinessregion.com, 0400 806 256

VTT

VTT konseptoi ja testasi hiilineutraaliutta ja resurssiviisautta edistäviä toimintamalleja yhdessä yritysten kanssa. Painopisteinä olivat muovit ja niiden hyödyntäminen, päästölaskenta ja liiketoiminnan kehittäminen. Lisätietoa VTT:n toiminnasta hankkeessa

TURUN YLIOPISTO

Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus toteutti hankkeessa ratkaisufoorumeita, joissa konseptoitiin ja pilotoitiin käytännön ratkaisuja monistettavaksi hiilineutraaleille ja resurssiviisaille yritysalueille. Ratkaisufoorumien kolme teemaa – liikenne ja logistiikka, 5G ja älykkäät tietoverkot sekä vihreä yritysrahoitus – yhdistivät sekä hankkeen toteuttajia että sen sidosryhmiä. Lue lisää HNRY:n ratkaisufoorumeista.

Yhteystiedot: Essi Silvonen, essi.silvonen@utu.fi, 0400 158 585


Vaikuttavuus

Hnry.fisivustolta löydät hankkeen työpajojen, pilottien ja selvitysten tuloksena luodut valtakunnallisesti monistettavat toimintamallit hiilineutraalien ja resurssiviisaiden yritysalueiden ja työmaiden edistämiseksi.