Älykäs järjestelmä Seaside Industry Park Rauman energian ja resurssien käytön optimoimiseksi

Rauman Meriteollisuuskiinteistöt: Älykäs järjestelmä Seaside Industry Park Rauman energian ja resurssien käytön optimoimiseksi
Energia, Rakennukset

Satakunta
Rauma

Toteuttajat
Rauman Meriteollisuuskiinteistöt Oy

1/2019 - 3/2022

Optimoidaan energian ja resurssien käyttöä hyödyntämällä mittaus- ja digitaalista teknologiaa. Alueelle suunnitellaan uusi, älykäs mittaus- ja valvontajärjestelmä.


Teollisuuspuisto Seaside Industry Park Rauma (SIPR) on Rauman meriklusterin keskus. Menestyvät laivanrakennuksen ja meriteollisuuden veturiyritykset laajoine ja tehokkaine toimittajaverkostoineen toimivat teollisuuspuistossa hyödyntäen sen monipuolista infrastruktuuria ja kattavia yhteisiä palveluita.

SIPRan osahankkeen tavoitteena on optimoida energian ja resurssien käyttöä hyödyntämällä mittaus- ja digitaalista teknologiaa. Alueelle suunnitellaan uusi, älykäs mittaus- ja valvontajärjestelmä valvomaan teollisuuspuiston energian ja resurssien käyttöä (sähkö, lämpö, vesi, paineilma, kaasu) tavoitteena resurssien kulutuksen vähentäminen.

Uusi järjestelmä mahdollistaa vuokralaisten todelliseen kulutukseen perustuvan laskutuksen ja tarjoaa taloudellisen motiivin energian ja resurssien säästämiseksi.

Nykyisiin järjestelmiin ja käytäntöihin verrattuna uusi älykäs seuranta- ja mittausjärjestelmä on käänteentekevä, sillä se tarjoaa käyttäjille reaaliaikaista tietoa, jonka avulla yrityksen toimintoja on mahdollista säätää ajantasaisesti niiden ollessa käynnissä. Uusi järjestelmä mahdollistaa myös yksittäisten prosessien ja tuotteiden hiilijalanjäljen seurannan.


Ilmakuva alueesta © Kuva: Rauman Meriteollisuuskiinteistöt
Vaikuttavuus

Tavoitteena on sähkön, lämmön, veden, paineilman ja kaasun kokonaiskulutuksen vähentäminen 30 prosenttia tuotannon määrään suhteutettuna sekä 30 prosentin C02-päästövähennykset. Lisäksi luodaan kopioitavissa oleva malli teollisuuspuistoihin muualla Suomessa.