Resurssiviisaat, vähähiiliset ratkaisut kuluttajille

Iilaakso Oy: Resurssiviisaat, vähähiiliset ratkaisut kuluttajille
Energia, Liikkuminen, Rakennukset, Ruokajärjestelmät, Kiertotalous, Kuluttajat

Pohjois-Pohjanmaa
Ii

Toteuttajat
Iilaakso Oy

01/2019 - 10/2022

Osahankkeessa kestävän arjen kokeiluja suunnataan esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan kuntalaisten uusiutuvan energian käytön lisäämiseen ja kotien energiatehokkuuden parantamiseen.


Iilaakso auttaa omiin kokemuksiinsa perustuen Muhosta, Pyhäjärveä ja Tyrnävää edistämään kuluttajien vähähiilisten ratkaisujen käyttöönottoa liikkumisessa, asumisessa, ruokailussa, jätehuollossa, palveluissa ja kulutusvalinnoissa.

Iilaakso on edistänyt Iin kunnan tavoitetta hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Työtä on tehty sekä kunnan että kuntalaisten kanssa. Hankkeessa hyödynnetään Iin kunnan meneillään olevan Sitran rahoittaman kuluttajahankkeen tuloksia, jotka ovat monistettavissa ja hyödynnettävissä myös muissa kunnissa.

Pohjois-Pohjanmaan Hinku-kunnat Ii, Tyrnävä, Muhos ja Pyhäjärvi levittävät näitä käytäntöjä fiksulla tavalla omalla alueellaan ottamalla paikalliset näkökohdat huomioon.

Kuntiin nimetään henkilö, joka paikallisesti jalkauttaa ja ideoi uusia tapoja edistää vähähiilisiä ratkaisuja. Kunkin kunnan ideat jaetaan avoimesti ja näin pyritään levittämään tietoutta erilaisten menetelmien onnistumisesta. Iilaakson rooli on kannustaa ja kertoa omista kokemuksista, mutta kunnilla on mahdollisuus toteuttaa ideansa itsenäisesti.