Liityntä joukkoliikenteen runkoverkkoon Tampereen kaupunkiseudulla

Tampere: Liityntä joukkoliikenteen runkoverkkoon Tampereen kaupunkiseudulla
Liikkuminen

Pirkanmaa
Tampere, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti, Ylöjärvi

Toteuttajat
Tampereen kaupunki, kaupunkiseudun kunnat

2019 - 2021

Rahoitus
Tampereen kaupunki ja hankkeen osarahoittajia kaikki kaupunkiseudun kunnat

Osahanke keskittyy julkisen liikenteen kilpailukyvyn parantamiseen suhteessa yksityisautoiluun ja kestävien matkaketjujen houkuttelevuuden parantamiseen. Tavoitteena on testata erilaisia toimenpiteitä ja saada seudun asukkaat korvaamaan automatkojaan kestävillä matkaketjuilla.


Osahankkeen tavoitteena on kasvattaa kestävien kulkutapojen osuutta Tampereen kaupunkiseudun kahdeksassa kunnassa: Tampereella, Kangasalla, Lempäälässä, Nokialla, Orivedellä, Pirkkalassa, Vesilahdella ja Ylöjärvellä.

Osahanke keskittyy julkisen liikenteen kilpailukyvyn parantamiseen suhteessa yksityisautoiluun ja kestävien matkaketjujen houkuttelevuuden parantamiseen. Tavoitteena on saada seudun asukkaat korvaamaan automatkojaan kestävillä matkaketjuilla, kuten yhdistelmillä kävely+joukkoliikenne, pyörä+joukkoliikenne, auto+joukkoliikenne ja joukkoliikenne+joukkoliikenne.

Osahankkeen aluksi kerätään ja analysoidaan seudun liikennedataa, jotta voidaan määritellä sopivat kohderyhmät ja pilottialueet, joilla toimenpiteet toteutetaan. Pilottialueita valitaan 8-13. Toimenpiteiden keinovalikoimaan kuuluvat yhteyksien ja infrastruktuurin kehittäminen, kuten liityntäpysäköinnin kehittäminen, uudet palvelut kuten yhteiskäyttöautot, liikkumisen ohjaus kuten kohdistetut markkinointikampanjat sekä kustannustehokkuuden parantaminen kuten siirtyminen kutsuohjattuun joukkoliikenteeseen.

Tavoitteena on testata erilaisia toimenpiteitä ja löytää näin ilmastotavoitteiden kannalta vaikuttavimmat toimenpiteet, joita voidaan levittää.

Osahanke toteutetaan pääasiassa vuosina 2019-2021. Hankkeen koordinaattorina toimii Tampereen kaupunki ja hankkeen osarahoittajia ovat kaikki kaupunkiseudun kunnat.


Aluksi:

  • Kerätään ja analysoidaan seudun liikennedataa
  • Määritellään sopivat kohderyhmät ja pilottialueet, joilla toimenpiteet toteutetaan

Sitten:

  • Yhteyksien ja infrastruktuurin kehittäminen, kuten liityntäpysäköinnin kehittäminen
  • Uudet palvelut kuten yhteiskäyttöautot
  • Liikkumisen ohjaus kuten kohdistetut markkinointikampanjat
  • Kustannustehokkuuden parantaminen kuten siirtyminen kutsuohjattuun joukkoliikenteeseen.

© Kuva: Tampereen seudun joukkoliikenne
Vaikuttavuus

Löytää ilmastotavoitteiden kannalta vaikuttavimmat toimenpiteet, joita voidaan levittää.